ASIagm17enid#

Cynhaliwyd Cyfarfod Blynyddol Cyffredinol MAE Cymru ym mis Tachwedd ym Mhlas Dolerw, y Drenewydd.

Etholwyd y Parchg Mary Stallard yn Gadeirydd yn sgil ymddeoliad y Parchg. Ganon Enid R Morgan.

Etholwyd 4 ymddiriedolydd newydd:
Y Parchg Andrew James (Llandâf)
Mr. Martin Joy, (Llanelwy)
Y Parchg Ganon Enid Morgan ( Tyddewi) 
Y Parchg Ganon Jenny Wiglrey (Llandâf)

Pasiwyd y cynigiad canlynol I’r ymddiriedolwyr weithredu arno.
Cynnig:
Mae MAECymru yn llawenhau bod yr Eglwys yng Nghymru wedi derbyn dwy wraig yn esgobion yn ystod 2017, ac yng ngoleuni hyn :
i )yn galw ar Fainc yr Esgobion i ail ystyried addasrwydd dal i dderbyn i’w hordeinio  y rhai a fydd, o ran cydwybod, yn gwrthod derbyn gweinidogaeth sagrafennol gwragedd;
ii) yn gofyn am i’r holl esgobion adnewyddu yr addewidion a wnaed ganddynt gynt I beidio â chynnal gwasanaethau ordeinio  ar wahan i unrhyw ymgeiswyr ar sail gwahaniaeth rhywedd.

agm17speak

Ar ôl gorffen y cyfarfod busnes cafwyd anerchiad allweddol gan Ms Norma Jarboe, sylfeinydd a chyfarwyddwraig Women Count.*

Cyfartaledd i wragedd yng Nghymru?


( Sefydliad heb elw iddo yw Women Count* sy’n mesur arweinyddiaeth gwragedd ar draws cyrff elusennol, academaidd a chyhoeddus)

MAE Cymru